Uudiskirjaga liitumisel esimeselt ostult 10% soodustust

PRIVAATSUSPOLIITIKA

OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on veebipood GRET de GOR, mille omanik on Productest OÜ, registrikoodiga 14425370, aadressiga Vahelapi, Laadi, Häädemeeste vald, Pärnumaa, 86503.

Veebilehte kasutades annab tarbija nõusoleku oma andmete kogumiseks ja töötlemiseks kooskõlas käesoleva poliitikaga.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID KASUTATAKSE
Teie isikuandmeid kasutatakse kui Te registreerute e-poe kasutajaks või sooritate tellimuse. Teie tellimuste töötlemiseks ja täitmiseks kogume Teie poolt vabatahtlikult sisestatavaid isikuandmeid nagu: ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Veebilkehekülg salvestab Teie IP-aadressi ja kasutab küpsiste tehnoloogiat (“cookies”). Te võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuid see võib kaasa tuua mõningaid probleeme lehe kasutamisel. Me kogume ja säilitame ka info Teie tellimuste kohta ning meievahelise e-posti teel toimunud
kirjavahetuse, et vajadusel täiustada pakutavaid teenuseid, tooteid ja veebilehte.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE
Isikuandmeid kasutame eelkõige tellimuste töötlemiseks ja kauba ostjale saatmiseks. Samuti kasutame andmeid asjakohaste pakkumiste tegemiseks klientidele. Samuti saadame e-postiga saadetavate teadete (uudiskirja) teel turunduslikke teateid ja pakkumisi. Uudiskirja tellimiseks peate Te sisestama veebikeskkonnas oma e-posti aadressi. Teil on igal ajal võimalik loobuda e-posti teel saadetavatest teadetest, andes sellest teada e-kirja teel või järgides saadetud kirjades olevaid juhiseid. Lisaks võime Teie isikuandmeid kasutada tarbijatele huvi pakkuvate toodete-teenuste analüüsimiseks, probleemide otsinguks ja ennetamiseks, pettuse või kuritegeliku tegevuse vältimiseks või ennetamiseks ja kasutajakogemuse kohandamiseks

ÕIGUSLIK ALUS
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
GRET de GOR veebipoe omanik Productest OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed
volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on
selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-meili aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes
sellest Veebipoele teada e-kirja teel hello@gretdegor.ee.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma
kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi
võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel hello@gretdegor.ee

Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel hello@gretdegor.ee . Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete
kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile hello@gretdegor.ee. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda lehel https://komisjon.ee/et . Samal lehel on ka kättesaadav vorm avalduse esitamiseks.

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

VÄLISED LINGID
Veebipood GRET de GOR võib kasutada oma sisus linke, mis viivad veebilehtedele, mille sisu haldavad kolmandad osapooled. Veebipood GRET de GOR ei oma kontrolli kolmandate osapoolte veebilehtedel kuvatava sisu ja/või privaatsuspõhimõtete kujundamise või rakendmise üle. Kui satute veebipood GRET de GOR oleva lingi kaudu mõnele välisele veebilehele, peaksite seal enne andmete jagamist tutvuma eraldi selle veebilehe privaatsuspoliitikaga.

MUUD TINGIMUSED JA MUUDATUSED
Veebipoodi GRET de GOR kasutades nõustute te käesoleva privaatsuspoliitikaga. Veebipood GRET de GOR jätab endale õiguse muuta käesoleva privaatsuspoliitika tingimusi mis tahes ajal.

Privaatsuspoliitika ja selle muudatustega tutvumise eest vastutab klient.

Kontaktandmed
Isikuandmete kaitsega seotud küsimuste korral saate kontakteeruda saates e-kirja aadressile hello@gretdegor.ee